Simulaatiopelit simuloivat elämää ja muutakin

 

Simulaatiopeleissä nimensä mukaisesti simuloidaan erilaisia asioita, ne voivat olla melkein mitä tahansa kaupunginhallinnosta lääketieteelliseen toimenpiteeseen. Monet uskovat vuonna 1989 julkaistun SimCityn olleen ensimmäinen simulaatiopeli, tämä ei pidä paikkaansa. Vuonna 1984 Colecovisionille julkaistu “Fortune Builder” peliä pidetään tämän genren ensimmäisenä pelinä. SimCity on kuitenkin ehdottomasti kuuluisin genren peli, ja sitä voidaan pitää myös genren pioneerina. Simulaatiopelejä on kuitenkin paljon muunkinlaisia kuin kaupungin rakentamiseen ja hallinnointiin perustuva SimCity. Esimerkiksi urheilupelit ja virtuaalilemmikit ovat myös simulaatiopelejä, vaikka näitä ei välttämättä heti ajatellakaan simulaatiopeleinä.

Simulaatiopelien genret

Simulaatiopelit voidaan jakaa karkeasti 4 päätyyppiin, jotka ovat:

  • Rakennus- ja johtamissimulaatiot (englanniksi Construction and management simulation eli CMS), näissä pelaaja rakentaa, laajentaa sekä hallinnoi fiktiivisiä yhdyskuntia tai projekteja käytettävissä olevilla resursseilla. Monissa strategiapeleissä on samoja elementtejä kuin CMS peleissä, mutta CMS pelit eroavat strategiapeleistä siinä mielessä, että niissä ei ole tarkoitus voittaa vihollista vaan vain kehittää omaa yhdyskuntaa tai projektia. Eräässä tutkimuksessa jossa nuoret pelasivat SimCity 2000 -peliä huomattiin, että nuoret jotka pelasivat peliä arvostivat enemmän kaupunkien ja valtionhallintoa, kuin verrokkiryhmän nuoret jotka eivät pelanneet peliä. Peli opettaa resurssien rajallisuutta ja niiden hallinnoinin tärkeyttä.
  • Elämäsimulaatioissa pelaaja hallinnoi joko yksittäistä organismia tai henkilöä ja sen vuorovaikutusta sosiaalisessa ympäristössään tai kokonaista ekosysteemiä. Kuuluisimpia elämäsimulaatioita on liene sosiaalisen simulaation peli The Sims -sarja, jonka pelejä on myyty yli 200 miljoonaa kappaletta. Myös aikanaan erittäin suositut Tamagotchit kuuluvat tähän kategoriaan, sillä virtuaalilemmikit ja niiden hoitaminen kuuluvat elämää matkiviin simulaatioihin.
  • Urheilusimulaatiot simuloivat urheilulajien harrastamista. Jotkin simulaatiot keskittyvät lajin pelaamiseen, toiset taas strategiaan ja organisaatiopuoleen. Urheilupelit ovat olleet erittäin suosittuja aina videopelien historian alusta lähtien. Kuten oikeassakin urheilussa, urheilupeleissäkin on mukana suuri määrä kilpailuhenkeä ja halua olla paras. Peleistä löytyy niin joukkuepelejä kuin yksilölajeja simuloivia pelejä. Nykyään pelitalot toimivat yhteistyössä urheiluorganisaatioiden kanssa julkaisevat kyseisen organisaation ja lajin viralliset pelit, jolloin molemmat hyötyvät tästä taloudellisesti, kun kyseisen urheilulajin brändi sekä hyötyy pelin julkisuudesta että hyödyttää pelin julkisuutta.
  • Muut simulaatiopelit: Tähän kategoriaan kuuluvat simulaattorit, jotka eivät osu mihinkään edellä mainittuista kategorioista, esimerkiksi lääketieteelliset simulaatiopelit, joissa pelaaja pelaa lääkäriä ja tekee potilaalle leikkauksen. Myös erilaiset autopelit ja lentosimulaattorit kuuluvat tähän kategoriaan; niissä pelaaja kuljettaa jotain kulkuneuvoa ja pelissä pyritäänkin mahdollisimman realistisesti simuloimaan oikean kyseisen kulkuneuvon toimintoja ja ohjausominaisuuksia. Jotkut sotapelit ja strategiapelit voidaan myös katsoa simulaattoreiksi, sillä ne pyrkivät mallintamaan sotatilanteita hyvinkin realistisesti. Pelit jotka mallintavat erilaisia mekaanisia pelejä, kuten flipperipelit ovat myös simulaatioita.

Simulaattorit koulutuskäytössä

Esimerkiksi lentäjiä koulutetaan erittäin realistissa simulaattoreissa. Nämä simulaattorit ovat usein myös siinä mielessä erilaisia, että niissä käytetään erillistä “simulaatiokoppia”, joka esimerkiksi saattaa liikkua sen mukaan miten lentokonetta lennetään. Tämä lisää simulaation realismia huomattavasti. Tällä tavalla lentäjiä voidaan kouluttaa lentämään ja lentämään erilaisia konetyyppejä turvallisesti.

Eri maiden asevoimat ovat myös käyttäneet simulaatioita koulutuskäytössä, tällöin voidaan käyttää ns. kovapanosammuntaa turvallisesti riskeeraamatta miestappioita koulutustilanteessa. Simulaatioilla voidaan myös tutkia miten jokin malli toimii oikeassa taistelukäytössä.