Pelaaminen

Pelaamisen hyödyt

Suomalaiset tutkijat ovat havainneet, että digitaalinen pelaaminen saattaa olla paljon mainettaan parempi vaihtoehto kehittyville lapsille ja nuorille. Useimmilla vanhemmilla perinteinen tapa on, että lasten ja nuorten peliaikaa pyritään rajoittamaan. Taustalla on vanhempien huoli siitä, ettei lapsi voisi keskittyä päivittäin kaikkeen muuhun, kuten läksyjen tekemiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Perinteisellä tietokoneella ja älylaitteiden avulla tapahtuva pelaaminen voi kuitenkin olla kehittyvälle lapselle ja nuorelle jopa hyväksi.

Internetissä on tarjolla monenlaisia pelejä, kuten seikkailu- ja roolipelejä ja englanninkielistä keskustelua sisältäviä pelejä sekä erilaisia visuaalisia pulmapelejä. Valinnan varaa siis on, joiden joukosta lapsi valitsee ne itseään eniten miellyttävät pelit. Pelaaminen saattaa itsessään kehittää monia kasvavan lapsen kykyjä, joista on hänelle hyötyä sekä nyt että myöhemmin.

Kielitaidon kehittyminen

Ensimmäinen hyöty voi olla vaikkapa kielitaidon kehittyminen, joka on selkeä reaaliaikainen ja konkreettinen hyöty. Pelit toimivat usein englannin kielellä, jota lapsi opiskelee koulussa ja tulee suurella todennäköisyydellä tarvitsemaan myös myöhemmin elämässään. Kielitaitoon panostaminen siis kannattaa. Pelaaminen voi kehittää myös aivojen toimintaa, sillä pelatessaan henkilön pitää miettiä erilaisia pelaamiseen liittyviä vaihtoehtoja ja ratkaisuja.

Kognitiivisten kykyjen kehittyminen

Kognitiivisten kykyjen parantuminen tarkoittaa tarkkaavaisuuden ja huomiokyvyn lisääntymistä esimerkiksi toimintapelejä pelatessa. Luovuus ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät, jolloin myös pelaaminen itsessään tuntuu entistä mukavammalta. Pelaaminen voi tempaista helposti mukaansa ja siihen saattaa joskus kulua enemmän aikaa kuin mitä on etukäteen suunnitellut. Avuksi kannattaa ottaa tyylikäs ja kevyt macbook air 13, joka on kevyt läppäri, jonka akku kestää käytössä yhtäjaksoisesti jopa huikeat 12 tuntia.

Tunnetaitojen kehittyminen

Pelaaminen voi parantaa myös keskittymistä, kuten yksilön tunteiden hallintaa. Pelatessa onnistutaan ja epäonnistutaan, joten pettymyksen käsittely myös muulla elämän alueella saattaa olla tavallista helpompaa. Pelaamisen aikaansaamia vaikutuksia tutkittaessa hyötyjä näyttää haittojen sijasta pukkaavan esiin lähes koko ajan. Pelaaminen kannustaa pelaamisen ohessa myös sinnikkyyteen, sillä voi pelata aina uudelleen ja uudelleen, kunnes pelin lopputulos on toivottu. Aivotutkijoiden mukaan pelit voivat kehittää nuorten aivoja niin hyvin, että pelaamisesta on hyötyä myös vastaisuudessa. Pelatessa harjaantuu muun muassa jakamaan tarkkaavaisuutta nopeasti eri kohteiden kesken. Pelaaja voi samanaikaisesti esimerkiksi tarkkailla ympäristöä, eli etsiä pelin kohdetta ja tarvittavaa etenemisreittiä.

Pelaaminen lisää hyvinvointia

Pelaamisen on todettu tarjoavan positiivisia kokemuksia ja helpottavan stressiä. Voidaan siis sanoa, että jokainen ihminen tarvitsee elämäänsä asioita, jotka helpottavat arjessa selviytymistä. Aktiivisilla pelaajilla nuo hyvänolon tunteet saattavat tulla osittain pelaamisesta, kuitenkaan tärkeitä ja läheisiä, aitoja ihmiskontakteja unohtamatta.

Sosiaalisten taitojen kehittyminen

Nykyään puhutaan sosiaalisesta pelaamisesta, joka tarkoittaa, että monet pelaavat verkossa yhdessä ystäviensä sekä aivan tuntemattomien henkilöiden kanssa. Pelaamisen ohessa voi tavallisesti viestiä esimerkiksi reaaliaikaisen chatin avulla muiden pelaajien kanssa ja oppia myönteistä, kannustavaa viestintää.

Toimintapelien ja strategisten pelien lisäksi on tarjolla myös muun muassa muistipelejä. Muistipelit sopivat kaikenikäisille, auttavat painamaan asioita muistiin ja kaivamaan ne aivojen muistilokeroista uudelleen esiin. Tiesitkö, että tunnettu suomalainen verkkosivusto kertoo kaiken olennaisen pelaamisesta ja sen tarjoamasta virkistyksestä päivittäiseen elämään.

Omaa pelaamistaan ja pelaamistottumuksiaan kannattaa tarkkailla ja seurata päivittäin. Kannattaa muistaa, että pelaaminen on vain yksi osa muuta elämää ja se voi tuoda mukanaan sekä upeita hyötyjä että ei-toivottuja haittoja yksilön omista pelaamistottumuksista riippuen.